Affaldsplan i høring

Udkast til Lejre Kommunes plan for forebyggelse og håndtering af affald i perioden 2023 - 2028 (affaldsplan) er i høring indtil den 9. september 2022. Du kan læse affaldsplanen og give os dit høringssvar online.

Læs og kommentér udkast til affaldsplan for Lejre 2023 - 2028

I høringsperioden afholder vi et åbent møde den 30. august 2022. Her kan du spørge politikere fra Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse samt affaldsmedarbejdere i kommunen om tankerne bag affaldsplanen. Vi annoncerer om arrangementet på Lejre.dk og i lokalavisen forinden.

Når høringen er overstået skal Kommunalbestyrelsen godkende den endelige affaldsplan på et møde i slutningen af 2022.

Affaldsplanen forventes at være endeligt godkendt og offentliggjort senest 1. januar 2023.