Skolebestyrelsesvalg 2022

Skolebestyrelsesvalget er afsluttet

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsesvalget er nu afsluttet - du kan se, hvem som er blevet valg på den enkelte skole her.

Luk alle
Åben alle

Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over de personer, der er valgberettigede. Listen vil ligge tilgængelig på skolens kontor.

Du kan se kontaktinformationer til skolerne i boksen i højre side.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til skolens leder. Den enkelte skole vil informere om fristen for opstilling. Skolens leder vil informere dig om, hvornår valgmødet finder sted.

Du kan se kontaktinformationer til skolerne i boksen i højre side.

Forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet.

Det gælder også forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse, som påbegynder skolegang pr. 1. august 2022.

Kandidaterne kan aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette under forudsætning af, at valgbestyrelsen kan
godkende kandidatopstillingerne. 

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt afholdes der afstemning.

Afstemning til skolebestyrelsesvalget foregår elektronisk fra den 5. maj til og med den 19. maj 2022 kl. 16. Skolen udsender nærmere information og vejledning.