Hvalsø Ældrecenter

Du finder Hvalsø Ældrecenter i Hvalsø by i det smukke Lejre, tæt på Sagnlandet Lejre, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.

Hvalsø Ældrecenter består af 20 boliger i Blomsterhaven, 9 boliger i Bøgely, 3 i Birkely samt Kløverhuset med 10 boliger til borgere med svær demens. Der er fælles havearealer, hvor der er en nyrenoveret lukket atriumgård og fælles terrasse.

Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. På ældrecentret har du mulighed for at få den rette pleje, træning og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

Luk alle
Åben alle

Hvalsø Ældrecenter blev taget i brug i 1951. Der er siden bygget til og moderniseret af flere omgange.

Centret har 48 boliger fordelt på forskellige afdelinger. Alle lejligheder (på nær to) er torums lejligheder med badeværelse, soveværelse, køkkenfaciliteter og stue i størrelser fra 42-74 kvm, dør til terrasse, altan eller have.

Pasning af terrasser og altaner har du selv og dine pårørende ansvar for. Pasning af de fælles havearealer varetages af Vej og Park. 

Der er fælles spise- og dagligstue samt køkken, for alle beboerne i Blomsterhaven, Bøgely og Birkely.  

Alle måltider tilberedes i det lokale produktionskøkken. Den daglige tilberedning står køkkenets kostfaglige medarbejdere for. Menuplanen besluttes i fællesskab med beboerne.

Der betales et fast beløb til servicepakken til kost hver måned. 

Så meld dig som frivillig hos os.

Som frivillig gør du en forskel for beboerne på vores ældrecenter. Samtidig får du gode oplevelser, hyggeligt samvær, større netværk og fællesskab med andre frivillige i lokalområdet. 

Du vælger selv, hvad du har lyst til at engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det kan derfor både være flere timer hver uge, eller et par timer om måneden. Det er også helt op til dig, om du har lyst til at hjælpe til ved de store arrangementer, eller blot være med til at drikke en kop kaffe, fælles sang eller cykle en tur.

Vi har for eksempel :

 • rickshaw-cykler
 • loppemarked og fester
 • stolegymnastik
 • dans
 • banko
 • besøgsvenner

Har du spørgsmål, og vil du vide mere så kontakt vores leder eller teamleder. 

Vi har altid plads til flere frivillige. 

Beboer- og Pårørenderådet består af  repræsentanter, der vælges i lokalt husene, og repræsentanterne blandt beboernes pårørende. Der udover er der en række fødte medlemmer i rådet bl.a. ældrecentrets leder to medarbejderrepræsentanter. Der er som udgangspunkt plads til en beboer og pårørende repræsentant fra hvert hus. Ledige pladser kan tilbydes interesserede beboere og pårørende i samme eller fra andre afdelinger/huse. Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.

Rådets sammensætning: 

 • 1 beboer fra hvert hus
 • 1 pårørende fra hvert hus
 • 2 medarbejderrepræsentanter 
 • 2 teamledere
 • 1 centerleder
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • 1 repræsentant for de frivillige


Der er valg hvert andet år/ i ulige år, senest afholdt i 2021.

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte teamlederne eller et af rådsmedlemmerne.

Her kan du læse de fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene

Referater

Referat, Fælles dialogmøde med USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 2. kvartal 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal, 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal, 2022

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 4. kvartal, 2021

Referat, Fælles dialogmøde med USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 3. kvartal, 2021

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal, 2021

Referat, Fælles formandsmøde i Beboer- og Pårørenderåd, 1. kvartal, 2021

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 3. kvartal, 2020

Referat, Fælles Beboer- og Pårørenderådsmøde på Bøgebakken, 2. kvartal, 2020

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal, 2020

Der er hvert år tilsyn på plejecentrene i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

2020 - Tilsynsrapport

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

Ældretilsynet
Tilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

2019 - Tilsynsrapport

Levnedsmiddelkontrol