Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Læs om seneste nyt om, hvordan coronavirus påvirker Lejre Kommune. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til kommunikation@lejre.dk.

Læs om muligheden for at blive testet lokalt

Sådan bliver du vaccineret mod Covid-19

Læs om de nye regler for lokale nedlukninger

Luk alle
Åben alle

Her kan du læse om de seneste smittetilfælde i skoler og dagtilbud, som har ført til, at fx skoleklasser eller børnegrupper er sendt hjem. Vi skriver det også her, hvis der er større udbrud på plejecentre, i botilbud og lignende.

Trællerup Skolen

03. juni

En elev er konstateret smittet.

Da eleven ikke har været på skolen i tiden, hvor der skal smitteopsporers, er der ingen nære kontakter på skolen.

29. maj

Et søskendepar er konstateret smittet. Begge har været i isolation som nære kontakter siden tirsdag - derfor er der ikke andre, der skal i isolation.

Hvalsø Skole

26. maj

En elev er konstateret smittet. Klassen med 24 elever og 2 medarbejdere er ved smitteopsporingen konstateret som nære kontakter og er sendt hjem i isolation.

Den Grønne Kile og Møllehuset

22. maj

En medarbejder er konstateret smittet. En børnegruppe fra Den Grønne Kile og 4 børn fra Møllehuset er i isolation som nære kontakter.

Kirke Hyllinge Skole

18. maj

En elev fra en af de hjemsendte klasser er testet positiv. 

Da eleven har været hjemme som nær kontakt er der ikke yderligere der er identificeret som nære kontakter på skolen.

Den Grønne Kile

16. maj

En medarbejder er konstateret smittet. En stue og to medarbejdere er identificeret som nære kontakter og skal i testforløb og isolation efter gældende vejledning.

Allerslev Skole

14. maj

En elev er konstateret smittet. En klasse og to medarbejdere er identificeret som nære kontakter og skal i testforløb og isolation efter gældende vejledning.

Kirke Såby Skole

13. maj

En medarbejder er konstateret smittet. Fire klasser og to medarbejdere er identificeret som nære kontakter og skal i testforløb og isolation efter gældende vejledning.

Lejre Musikskole, Hvalsø

12. maj

En medarbejder er konstateret positiv. Har ikke været på musikskolen i den seneste uge, så ingen nære kontakter.

Den Grønne Kile

11. maj

En medarbejder er konstateret smittet. 30 børn og 4 medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Skovvejens Børnehave

9. maj

En medarbejder er konstateret smittet. Ingen nære kontakter i børnehaven.

Kirke Hyllinge Skole

11. maj

Tre elever er smittet. En fra hver af de to hjemsendte klasser og en tredje elev, som har været hjemme i perioden med smittesporing. Derfor nye nære kontakter blandt eleverne. En enkelt medarbejder hjemsendt som nær kontakt.

10. maj

En elev er konstateret smittet. Klassen og en medarbejder er hjemsendt som nære kontakter.

9. maj

En elev er konstateret smittet. Ingen nære kontakter på skolen.

7. maj

En elev er konstateret smittet. Resten af klassen og fire medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter. Klassen modtager fjernundervisning i den kommende uge.

7. maj

To ansatte og fire elever er konstateret smittet. Ingen af dem har ikke været på skolen i perioden med smitteopsporing, derfor ingen nære kontakter via skolen.

Osted Skole

7. maj

En ansat er konstateret smittet. En anden ansat er sendt hjem som nær kontakt.

Allerslev Skole

5. maj

Endnu en elev er konstateret smittet fra samme klasse som nedenfor.

3. maj

En elev fra 8. klasse på Allerslev Skole er i weekenden konstateret smittet med Covid-19. Klassen og 3 medarbejdere er ved smitteopsporing identificeret som nære kontakter og skal holde sig hjemme.

Klassen får fjernundervisning de kommende dage.

Osted Skole

23. april

To elever fra forskellige klasser er konstateret smittet på Osted Skole. De to klasser og i alt seks medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter. 

Allerslev skole

22. marts

2 elever er i dag konstateret smittet. En i indskolingen og en i udskolingen. Den elev fra i går og den mindste af de to i dag har relation til smitteudbruddet i Lærkereden. De to smittede i dag har ved smitteopsporingen ikke giver nære kontakter på skolen.

21. marts

En elev i 0 klasse er testet positiv i weekenden. Eleven har ikke været på skolen siden mandag, da eleven blev identificeret som nær kontakt til en smittet i hjemmet.

Børnehuset Lærkereden

24. marts

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at lukke Lærkereden i syv dage på grund af smittesituationen.

Det betyder at Lærkereden er lukket fra i dag og til efter Påske.

Forældrene blev orienteret om styrelsens beslutning i går eftermiddag.

23. marts

Det samlede antal smittede er nu 8 medarbejdere og 14 børn.

22. marts

I dag er yderligere 3 børn og en medarbejder konstateret smittet. Samlet er 7 medarbejdere og 11 børn smittede i Lærkereden.

Lærkereden er genåbnet i dag og fortsætter i morgen, dog med meget få personale, som alle er testet negative.

21. marts

Der er 2 børn og en medarbejder, der er testet positive i weekenden. Vi er nu samlet oppe på 6 medarbejdere og 8 børn, der er smittede i Lærkereden.

Vi åbner igen i morgen, mandag, for de børn, der kan fremvise en negativ test taget siden i tirsdags. Alle børn er blevet testet 2 gange som nære kontakter. Der forventes ca. 28 børn retur i morgen.

På medarbejdersiden vil det primært være vikardækning og med god hjælp fra 2 vikarer fra skolerne (alle er testede i weekenden og med negative test klar til i morgen)

19.marts

Vi har i dag yderligere 2 børn, der er smittet med Covid-19 fra Lærkereden. Der er ingen nye nære kontakter.

Vi forventer at åbne Lærkereden mandag; der tages endelig stilling på søndag.

18.marts

I dag er endnu 1 medarbejder og 3 børn konstateret smittet med Covid-19 (de to børn er søskende). Hermed er der samlet 6 medarbejdere og 5 børn, der er smittet i Lærkereden.

Da vi fortsat ikke har personale, der er færdigtestede med negativ resultat, kan vi heller ikke åbne Lærkereden i morgen fredag den 19. marts. Forældre er orienteret her midt på dagen.

17. marts

Lærkereden holder fortsat lukket, da ingen medarbejdere endnu har negative PCR-testresultater.

Yderligere 2 medarbejdere og et barn er konstateret smittet md Covid-19. Derfor er der igen smitteopsporet, og flere børn og medarbejdere er sat i nyt testforløb.

16.marts

Aktuelt er der 3 medarbejdere og 1 barn smittet i Lærkereden.

Vi har i dag smitteopsporet igen og har sendt yderligere 22 børn og 3 medarbejdere hjem. I alt er nu hjemsendt som nære kontakter 50 børn og 9 medarbejdere.

Lærkereden holder lukket onsdag den 17.marts, men forventes at kunne åbne igen fra den 18. marts under følgende restriktioner:

Børn og medarbejdere, der ikke er identificeret som nær kontakt til en smittet, må komme retur til Lærkereden, når de kan fremvise en negativ PCR-test.

Børn og medarbejdere, der er identificeret som nær kontakt til en smittet, skal testes på 4. og 6. dagen og må først komme retur ved to negative test. Alternativt kan man blive i isolation i 7 dage. 

14. marts

En medarbejder er i dag konstateret smittet med Covid-19.
Det er en vikar der har været i både børnehaven og vuggestuen. Der er identificeret 12 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn samt 6 medarbejdere som nære kontakter.

Der vil være åbent i morgen for de resterende børn.

Børnehuset Birken

7. marts

En medarbejder i Børnehuset Birken er konstateret smittet med Covid-19. Vi smitteopsporer tilbage til fredag og har  hjemsendt 16 børn og 2 medarbejdere som nære kontakter.

OBS: TESTRESULTATET HAR VIST SIG AT VÆRE FALSK POSITIVT, SÅ BØRN OG MEDARBEJDERE ER TILBAGE I INSTITUTIONEN IGEN.

Trællerupskolen

16.februar

To elever på Trællerupskolen er konstateret smittet med Covid-19. Det er et søskendepar, der var i skole i går og er blevet testet positive i dag tirsdag.

Den ene er elev i 4. klasse og hele klassen samt 2 medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Den anden er elev i 9. klasse (med fysisk fremmøde), her er de øvrige 4 elever der også har været fysisk på skolen hjemsendt som nære kontakter.

Plan P (specialskoletilbud)

En elev er konstateret smittet med Covid-19, men har ikke været på skolen siden fredag, hvorfor der ikke er nære kontakter.

Elev fra Osted Skole smittet med Covid-19

1.februar

En elev, der har deltaget i fysisk undervisning på Osted Skole, er mandag konstateret smittet med covid-19. 9 elever og 2 medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Medarbejdere i Møllehuset smittet med Covid-19

21. januar 2021
Yderligere 4 medarbejdere og 3 børn er konstateret smittede. I samme forbindelse regnes 13 børn og 2 medarbejdere som nære kontakter. De er derfor sendt hjem til selvisolation og evt. test.

13. januar 2021

Yderligere en medarbejder er konstateret smittet. Yderligere 13 børn er identificeret som nære kontakter og sendt hjem til test og / eller isolation.

12. januar 2021

En medarbejder i Børnehuset Møllehuset i Kirke Sonnerup er konstateret smittet med Covid-19. I alt 18 børn og 3 medarbejdere betragtes som nære kontakter. De er derfor sendt hjem til test og selvisolation. Børn, som ikke testes, kan vende tilbage efter 7 dage uden symptomer for Covid-19 (regnet fra sidste kontakt med den smittede).

Medarbejder i Børnehuset Hyldebjerget smittet

7. januar 2021

En medarbejder i Børnehuset Hyldebjerget er konstateret smittet med Covid-19. I alt 12 børn og 5 medarbejdere er identificeret som nære kontakter og sendt i selvisolation og testforløb.Børn, som ikke testes, kan vende tilbage efter 7 dage uden symptomer for Covid-19 (regnet fra sidste kontakt med den smittede).

I alt 6 smittede på Hvalsø Ældrecenter - indfører midlertidigt besøgsforbud

Der er i de seneste dage fundet flere tilfælde af smitte med Covid-19 på Hvalsø Ældrecenter. I alt er 4 beboere og 2 medarbejdere konstateret smittet.

Lejre Kommune er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har påbudt kommunen at indføre et midlertidigt besøgsforbud med øjeblikkelig virkning.
Det er dog stadig muligt at få besøg af den nærmeste pårørende, som f.eks. kan være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Det er også muligt for nære pårørende at aflægge besøg i kritiske situationer.

Læs hele påbuddet og definitionen af nærmeste pårørende, nære pårørende og kritiske situationer her.

Hvalsø Skoles SFO: 1 medarbejder smittet. En klasse er sendt hjem

19. december 2020

En medarbejder i SFO'en på Hvalsø Skole er konstateret smittet med covid-19. Én klasse - 0.a - er identificeret som nære kontakter. 

Klassen er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. En enkelt medarbejder regnes også som nær kontakt og er sendt hjem til test. 


Rollingen: 1 smittetilfælde. 23 børn er sendt hjem

17. december 2020

Et barn i børnehaven Rollingen i Ejby er konstateret smittet med Covid-19.

I alt 23 børn er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. 2 medarbejdere regnes også som nære kontakter og er sendt hjem til test. 

 

Skjoldungerne: 1 medarbejder smittet. 26 børn og seks medarbejdere er sendt hjem

14. december 2020

En medarbejder i Børnehuset Skjoldungerne i Lejre By er konstateret smittet med Covid-19.

I alt 26 børn er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. Seks medarbejdere regnes også som nære kontakter og er sendt hjem til test.

 

Den grønne kile: 6 medarbejdere smittet. Nødpasning er sat i værk

14. december 2020

I alt seks medarbejdere i Den Grønne Kile har fået konstateret Covid-19. Tre vuggestuegrupper (36 børn), to børnehavestuer (ca. 40 børnehavebørn) og omkring 22 medarbejdere er sendt hjem som nære kontakter.

Der blev iværksat nødpasning fredag. Det betyder, at forældrene skal give besked, hvis de har behov for at få deres barn passet. 

Den Grønne Kile orienterer løbende alle forældre om udviklingen.

 

Møllebjerghave - børnegruppe og medarbejdere sendt hjem

13. december 2020

Et barn fra vuggestuegruppen "Englebasserne" i Møllebjerghave i Hvalsø er konstateret smittet med Covid-19. 

Alle børn i gruppen samt to børn fra "Rollingerne" regnes som "nære kontakter". De er derfor sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. De 7 dages regnes fra sidste kontakt med det smittede barn, og det betyder, at børnene så kan vende tilbage den 15. december, hvis de ikke har udviklet symptomer eller er testet positive.

Også fem medarbejdere er hjemsendt og skal testes.

 

0. klasse på Kirke Saaby Skole sendt hjem

11. december 2020

En elev i 0.-klasse på Kirke Saaby Skole er konstateret smittet med Covid-19.

Da eleven har været i skole i dagene op til testen, betragtes hele klassen som nære kontakter. Klassens elever er derfor sendt hjem og skal nu enten testes eller blive hjemme i 7 dage uden symptomer.

Også fem medarbejdere er sendt hjem og skal testes.

Der vil være fjernundervisning, til eleverne igen kan vende tilbage i skole.

Aktivitetscentrene i Lejre er åbnet igen.

Åbningen sker efter gældende retningslinjer og krav om Coronapas for indendørs aktiviteter.

Vi følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som du kan læse her.

Kulturlivet er genåbnet - dog med følgende restriktioner:


Indendørs forsamlingsforbud på 100 personer og udendørs forsamlingsforbud på 500 personer, hvor intet andet nævnes.

Alle indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter er åbne med anvendelse af coronapas for personer over 18 år.

Åbningen omfatter alle faciliteter, herunder foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Toilet- og omklædningsfaciliteter er åbne.

Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag for større udendørs motionsevents, herunder klart adskilte grupper à op til 500 personer og i alt 5.000 personer i gang samtidig i forbindelse med det enkelte motionsevent. Dette gælder kun større events og altså ikke almindelige træningssituationer. Læs mere her.

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, åbnes med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, siddende med retning mod et fokuspunkt. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer.

Biblioteker

Kommunens biblioteker er genåbnet. Se åbningstider her.

Der er fysisk adgang til Borgerservice på rådhuset i Hvalsø for borgere, der har bestilt tid på www.lejre.dk.

Du kan også kontakte Borgerservice på mail: borgerservice@lejre.dk eller telefon 46 46 46 46.

Hvis du skal mødes med en medarbejder på rådhuset i Allerslev, opfordres du til at aftale telefonisk eller pr. mail inden fremmøde. Ellers kan du ikke være sikker på at komme til at tale med relevante medarbejdere, fordi de fleste fortsat arbejder hjemmefra.

Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for åbningstiden, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

Skoler og dagtilbud

Vi følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som du kan læse her.

Skoler og daginstitutioner er igen åbne som normalt.

Erhvervsservice fungerer som normalt. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Genoptræningen fungerer som normalt.

Holdtræning foregår med mindre antal på holdene for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstande. Derfor gennemføres flere individuelle genoptræningsforløb, hvor det vurderes nødvendigt.

Vi har normal drift, men har naturligvis skærpet opmærksomhed på risikoen for smitte med coronavirus. Derfor er vi i dialog med hver enkelt borger om de konkrete behov og ønsker.

Lejre Jobcenter har åbent for personlig samtale efter aftale. 

Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46.

Forløb hos private og offentlige arbejdsgivere (fx praktikker, løntilskud, voksenlærlinge m.v.)

Er du i tvivl, skal du snakke med din arbejdsgiver/kursusstedet og din sagsbehandler i Jobcenteret.

Der er åbent for besøg i kommunens plejecentre og dagcentre.

Vi beder dog alle pårørende og besøgende om at følge myndighedernes anbefalinger for afstand, håndhygiejne osv.

Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til den lokale ledelse.

Dagcentre

Dagcentrene holder åbent som normalt.

Besøgsrestriktioner ophævet på private botilbud
Der er nu igen åbnet for besøg som normalt på de fem private botilbud, Stribehus, Drosthuset, Bofællesskabet Cecilie Marie, Specialskolen Bramsnæsvigs Døgn-og aflastningstilbud Aps og Præstehøj APS.

De sociale tilbud i Lejre, Solvang, Bofællesskaberne og Bramsnæsvig
Der er åbent for besøg som normalt, da mere end 80 % af beboerne på alle de tre tilbud nu er færdigvaccinerede.

Vi beder dog alle pårørende og besøgende om at følge myndighedernes anbefalinger for afstand, håndhygiejne osv.

Læs i øvrigt her, hvordan besøg kan foregå. 

 

Værestedet Horseager
Værestedet Horseager 15 B holder åbent som normalt.
Ring på 46464731, hvis du vil høre om aktuelle aktiviteter, eller følg med på brugernes Facebookside.
Åbningstider mv. finder du på her 

Familiehuset
Familiehuset varetager alle vanlige opgaver

  • Gruppetilbud aftales som vanligt med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i risikogruppe.
  • Der tilbydes individuelle vægttabsvejledning og ernæringsvejledning ved fysisk fremmøde eller telefonkonsultationer eller skype efter aftale med den enkelte borger.

Kontakt til ovennævnte sundhedstilbud: telefon 20588777. 

Rygestopkurser 
Rygestopkurser annonceres, når de er planlagt.

Tandpleje
Den kommunale tandpleje er åben. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning. Det betyder, at der gøres rent og luftes ud mellem hver behandling. Det betyder derfor også, at vi ser færre børn på klinikken, og at der kan opstå ventetid på at få en tid.

Alle børn bliver indkaldt i faglig prioriteret rækkefølge.

Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem. Vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00.

Sundhedspleje
Hjemmebesøg finder sted på baggrund af telefonisk aftale om, hvordan det enkelte besøg konkret skal foregå.

Forældre kan fortsat kontakte sundhedsplejen telefonisk. Find telefonnumre