Erhvervsaffaldsgebyret er afskaffet

Administrationsgebyr på erhvervsaffald er afskaffet fra d. 1. januar 2019

Det betyder, at virksomheder i Lejre Kommune i 2019 og fremover ikke skal betale gebyr til  kommunens generelle udgifter til anvisning af erhvervsaffald, affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, samt konkrete udgifter til statens Affaldsdatasystemet og Regulativdatabasen.