Lejre Kommunes Klimauge fra 8.-17. september 2023

Vi gentager succesen og holder igen Klimauge for og med alle borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer. Alle borgere, foreninger og virksomheder er inviteret med som både deltagere og arrangører.

Se Klimaugens online program her (opdateres løbende)

Se Klimaugens trykte program her

Klimaugen afholdes for tredje gang.
Rundt om i kommunen kan man opleve fællesspisninger, oplæg om genbrug, høstfestival, havevandring og meget mere. Programmet er arrangeret i samarbejde borgere, foreninger og virksomheder i kommunen. 

Formål med Klimaugen

Klimaugen skal fremme involvering, engagement, netværksdannelse og formidling af klimaomstillingen til borgere, foreninger og erhvervsliv i Lejre Kommune. Klimaugen bygger bro fra det globale til det lokale og omvendt. Arrangementerne skal inspirere med konstruktive perspektiver på, hvordan klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.

Vil du være arrangør?

Vil du stå for et klima-arrangement under Klimaugen? Så vil vi gerne sørge for, at dit arrangement kommer med i vores kommunikation (Nye arrangementer kan ikke nå med i det trykte program). Skriv gerne en mail om tid, sted, emne, målgruppe og arrangør til klima@lejre.dk og opret dit arrangement i kulturguiden Kultunaut her.