Musikby i Allerslev

Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre.

Tryk her for at få mere at vide om Musikby i Allerslev.

Luk alle
Åben alle

Fællesrum på 28m2 til ophold for musikskole-elever samt lærere.

2 klaver forefindes samt lille te-køkken

Musiklokale på 16 m2 med klaver

Lille musiklokale på 16 m2 med klaver

Musiklokale på 16 m2 til sammenspil

Lille musiklokale på 16 m2 med trommesæt

Med dette regelsæt beskrives rammerne for brugen af Musikbyen i Allerslev. Den overordnede hensigt er at tilbyde huset som et åbent og tilgængeligt hus for derigennem at styrke kulturen og oplysningen i Lejre Kommune.

Borgere, foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Lejre Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan vederlagsfrit få stillet et lokale til rådighed.

Personen der booker skal være fyldt 18 år og er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

Reservering af lokaler for en samlet sæson (august - juli) sker efter ansøgning i Conventus. Ved udgangen af en sæson bortfalder reservationsaftalen uden videre.

Brugerne efterlader lokalerne i ryddelig og fejet stand. Udgifter til evt. ekstra rengøring betales af brugeren.
Lokalerne ryddes samme dag / aften som arrangementet har fundet sted med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Musikbyen hæfter ikke for lejers eget udstyr.

Rygning i Musikbyen er ikke tilladt.