Frivillig Fredag

Fredag den 30. september 2022 kl. 17.00-21.30 fejres frivilligheden i Lejre Kommune.
Arrangementet foregår i Lejre Hallen, Bispegårdsvej 4, 4320 Lejre og er for repræsentanter for hele det frivillige liv i Lejre. Program for aftenen:

17.00 Dørene åbner med velkomstdrink mens vi finder en god plads at sidde
17.20 Velkomsttale v/ Borgmester Tina Mandrup og Udvalgsformand Ida Dyhr
17.28 Uddeling af hædringer v/ Borgmester Tina Mandrup
17.55 Hædring af Touren i Lejre v/ Borgmester Tina Mandrup og Udvalgsformand Ida Dyhr. 
18.10 Buffeten åbner
18.30 Uddeling af lederprisen v/ Formand for Folkeoplysningsudvalget William Jacobsen
18.50 Inspirationsoplæg (#1). Gåværterne i Lejre 
19.10 Uddeling af Frivillighedsprisen v/ Udvalgsformand Ida Dyhr
19.30 Inspirationsoplæg (#2). Veteranaktiviteter i Lejre
19.50 Musikalsk indslag fra Lejre Musikskole
20.10 Uddeling af Trænerprisen v/ repræsentant for Lejre Idrætsunion William Jacobsen
20.20 Kaffe og kage buffeten åbner
20.40 Inspirationsoplæg (#3). Seniormotion i Lejre 
21.00 Uddeling af Foreningsprisen v/ Borgmester Tina Mandrup
21.20 Inspirationsoplæg (#4). Generationsskifte i foreninger
21.30 Tak for i aften v/ Borgmester Tina Mandrup og Udvalgsformand Ida Dyhr.

Disse priser uddeles på aftenen:

 • Hædringer for særlige præstationer. 
  Uddeles til en person eller hold i Lejre der har opnået særligt flotte resultater.
 • Frivilligprisen 
  Uddeles til en person eller gruppe mennesker i Lejre, der har ydet en særlig frivillig indsats eller har været et godt eksempel for andre. 
 • Trænerprisen
  Uddeles til en træner/ instruktør der gennem en årrække har ydet en særlig, frivillig og ulønnet indsats i Lejre.
 • Lederprisen
  Uddeles til en leder, der har ydet en særlig indsats inden for det folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre 
 • Foreningsprisen.
  Uddeles til en forening, der har bidraget til målsætningen i Bevæg dig for livet om at få flere aktive og flere medlemmer.