Der skal ikke laves VVM af tillæg 16 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-2023, og har afgjort at der ikke skal laves VVM af tillægget. Tillægget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby, herunder omformning af planlagt kloakopland i spildevandsplanen.

Skrevet den. 12. november 2020

Afgørelsen er meddelt efter § 10 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Afgørelsen kan påklages frem til og med den 3. december 2020.

Se afgørelsen med klagevejledning her