Afgørelse om regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 15. april 2021.

Skrevet den. 15. april 2021

Regulativet er godkendt i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2.

Se afgørelsen med klagevejledning her

 

Se Kirke Hyllinge Vandværks nye regulativ her