Tilladelse til etablering af 9 stk. pejleboringer

Lejre Kommune meddeler HOFOR A/S tilladelse til at etablere 9 stk. pejleboringer i forbindelse med udgravning til nyt ledningstracé mellem Lejre og Gevninge.

Skrevet den. 19. april 2021

Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 14. maj 2021.

Se tilladelsen og klagevejledning til etablering af 9 stk. pejleboringer her