Ingen VVM af Tillæg 8 til Spildevandsplanen

Lejre Kommune har den 08. januar 2021 afgjort, at Tillæg 8 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Skrevet den. 18. januar 2021

Afgørelsen er truffet efter § 10 i Miljøvurderingsloven, lov nr. 973 af 25. juni 2020.
Du kan klage til Miljøklagenævnet frem til og med den 05. februar 2021.

Du kan læse afgørelsen om ingen VVM af Tillæg 8 til spildevandsplanen her