Tilladelse til vandindvindning ved Glim

Lejre Kommune giver tilladelser til vandindvinding forårsaget af gravning under grundvandspejlet ved Glim.

Skrevet den. 18. januar 2021

Du kan læse mere i afgørelsen om vandindvindingen i Glim ved at klikke her