Godkendelse regulering af Elverdamså

Lejre Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Elverdamså mellem Storskov i Hvalsø og Hvalsøvej. Lejre Kommune har desuden truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at projektet ikke forudsætter en miljøvurdering.

Skrevet den. 19. juli 2021

Se Godkendelse og dispensation Elverdamså

Se reguleringsprojekt Elverdamså st. 190-649 juni 2021

Se VVM-screening regulering af Elverdamså

Se ansøgning VVM Elverdamså