Landzonetilladelse til tilbygning til erhverv

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en tilbygning på 62 kvm til omklædningsfaciliteter på ejendommen beliggende Egstallevej 4, 4330 Hvalsø, matr.nr. 28a Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 19. juli 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen på Egstallevej 4 ved at klikke her