Landzonetilladelse til grusbane til mønstring og ridning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en grusbane til mønstring og ridning på ejendommen beliggende Klostergårdsvej 60, 4320 Lejre, matr.nr. 2a Øm By, Glim.

Skrevet den. 7. juli 2021

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen på Klostergårdsvej 60 ved at klikke her