Godkendelse og VVM-screening regulering af dræn Gevninge Overdrev

Vi har godkendt ændring af et dræn og en grøft i forbindelse med etablering af et nyt vandhul på matr. 14k og 22a Gevninge By, Gevninge.

Skrevet den. 10. august 2022

Klagefristen er 7. september 2022.

Se afgørelse med klagevejledning