Godkendelse af krydsning af vandløb og dræn

Lejre Kommune har godkendt krydsning af vandløb og dræn med stærkstrømskabel ved Rorup efter vandløbsloven.

Skrevet den. 21. december 2022

Se afgørelse med klagevejledning her.