Miljøtilladelse til eksisterende dyrehold på Frederikdalsvej 5, 4070 Kr. Hyllinge

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til dyrehold på Frederikdalsvej 5, 4070 Kr. Hyllinge. Der er givet tilladelse til et produktionsareal til et blandet dyrehold bestående af får, geder og kreaturer på 571 m2.

Skrevet den. 22. februar 2022

Med husdyrbrugsloven, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion fremadrettet alene vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Du kan se miljøtilladelsen her 

Du kan rekvirere ansøgningen ved at sende en mail til ctm@lejre.dk

Miljøtilladelsen er offentliggjort den 22. februar 2022, og kan desuden ses på Digital Miljøadministration (DMA)

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Den fulde klagevejledning fremgår af tilladelsen.