Landzonetilladelse til opdeling af stuehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opdeling af et stuehus på ejendommen Hovedvejen 79, 4030 Lejre, matr.nr. 5d, Rorup By, Rorup.

Skrevet den. 3. november 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 10.

Du kan læse mere om tilladelsen her.