Landzonetilladelse til lejlighed

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en lejlighed indrettet i en eksisterende bygning, på ejendommen beliggende Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 10a Ejby By, Rye.

Skrevet den. 11. november 2022

Afgørelsen er meddelt efter Planlovens § 35. stk. 1, med hjemmel i § 35. stk. 10.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her. Landzonetilladelse til lejlighed