Lokalplan LK 94 for Åsen 2B i Hvalsø er vedtaget

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B i Hvalsø på sit møde den 31. oktober 2022. Lokalplanen er trådt i kraft den 2. november 2022.

Skrevet den. 2. november 2022

Læs brev om høring

Læs Lokalplan LK 94