Revideret tilslutningstilladelse til ny vaskehal til busser

Lejre Kommune har den 2. november 2022 meddelt DitoBus tilladelse til at tilslutte spildevand fra deres nye vaskehal på Vintapperbuen 10 i Kirke Hyllinge, til spildevandsforsyningens kloak.

Skrevet den. 2. november 2022

Tilladelsen erstatter den hidtidige tilladelse af 11. oktober 2022, som herved bortfalder.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 30. november 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her