Tilslutningstilladelse til Trebiens Allé etape 4

Lejre Kommune har den 15. november meddelt tilladelse til at tilslutte regn- og spildevand fra etape 4 af Trebiens Allé, 4330 Hvalsø, til spildevandsforsyningens kloak og regnvandsbassin.

Skrevet den. 15. november 2022

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 13. december 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her