VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28 i Lejre

Lejre Kommune har afgjort, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28, 4320 Lejre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 28. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Skrevet den. 30. november 2022

VVM-screeningsafgørelse