Boretilladelse til Åhuse Vandværk på Åbakken 54 og afgørelse om at der ikke er VVM-pligt

Lejre Kommune meddeler hermed boretilladelse til Åhuse Vandværk, og har samtidig truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt.

Skrevet den. 11. oktober 2022

Boretilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 21 og skal udnyttes inden for et år.

Afgørelsen om at der ikke er VVM-pligt, er truffet på baggrund af VVM-screening, jf. miljøbeskyttelsesloven § 21.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 8. november 2022.

Klagevejledning findes i tilladelsen. Klagen har som udgangspunkt opsættende virkning.

Se boretilladelsen her