Høring af forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 vedtaget at sende forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører kloakering af nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted.

Skrevet den. 19. oktober 2022

Forslaget er i offentlig høring frem til og med den 14. december 2022 klokken 23:59.

Eventuelle høringssvar skal være skriftlige, og skal sendes på mail til ctm@lejre.dk, alternativt med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, så det er kommunen i hænde senest ved høringsfristens udløb.

Se forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen her