Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at ændre anvendelse af en carport til uopvarmet udestue på ejendommen beliggende Bognæsvej 4, 4000 Roskilde, matr.nr. 13b Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 12. oktober 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her