Landzonetilladelse til ridebane

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til anlæggelse af en ridebane på ejendommen beliggende Skullerupvej 11, 4330 Hvalsø, matr.nr. 1s Skullerupholm hgd., Kisserup.

Skrevet den. 12. oktober 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her