Revideret tilslutningstilladelse til vaskehal til busser i Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har meddelt DitoBus Linjetrafik A/S tilladelse til at tilslutte regn- og spildevand fra deres kommende nye vaskehal til busser på Vintapperbuen 10 i Kirke Hyllinge, til spildevandsforsyningens separatkloak.

Skrevet den. 11. oktober 2022

Tilladelsen erstatter den tidligere tilladelse, meddelt den 28. juni 2022, som ved samme lejlighed bortfalder. Den reviderede tilladelse er begrundet i bemærkninger fra ansøger.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 8. november 2022. Yderligere klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her