Vandindvindingstilladelse til Lejrevej 52 og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM)

Lejre Kommune meddeler vandindvindingstilladelse til boringen på Lejrevej 52, 4320 Lejre. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Skrevet den. 20. september 2022

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 18. oktober 2022.

Klagevejledninger er vedlagt tilladelsen.

Se afgørelsen her