Offentliggørelse - Godkendelse efter vandløbsloven af udløbsbygværk ved Lejre Å ved Værket ved Gevninge

Lejre Kommune godkender et udløbsbygværk ved Lejre Å ved Værket ved Gevninge på matr. 73 Gevninge By, Gevninge, efter vandløbsloven.

Skrevet den. 4. september 2023

Afgørelsen med klagevejledning kan ses her