Godkendelse af projektet naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov

Lejre Kommune har godkendt projektet naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov efter vandløbsloven.

Skrevet den. 7. februar 2023

Se afgørelsen med klagevejledning her