Landzonetilladelse til to hønsevogne

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opsætte to mobile fjerkræhuse af modellen Wördekemper, som erstatning for to andre mobile hønsehuse som fjernes på ejendommen beliggende Munkedammen 19, 4320 Lejre, matr.nr. 2g, Allerslev By, Allerslev.

Skrevet den. 16. januar 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.