Offentliggørelse - Dispensation, godkendelse og miljøvurderingsscreenings-afgørelse for regulering af Toftemoserenden st. 800-1472

Lejre Kommune har givet dispensation til, og godkendelse af regulering af Toftemosenden st. 800-1472. Desuden har Lejre Kommune truffet miljøvurderingsscreenings-afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Skrevet den. 29. juni 2023

Se afgørelser med bilag nedenfor: