Tilladelse til etablering af 3 stk. boringer til monitorering af lossepladsgas på matrikel 8h Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Lejre Kommune meddeler Miljøstyrelsen tilladelse til at etablere 3 stk. boringer til monitorering af lossepladsgas ved Roskildevej 32, 4330 Hvalsø.

Skrevet den. 1. marts 2023

Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 29. marts 2023. Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Tilladelsen kan læses ved at klikke her