Tilladelse til at nedsive vejvand fra ny vej i Hvalsø

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til at nedsive vejvand fra den nye Jerndals Møllevej, som skal fungere som adgangsvej til det nye børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø.

Skrevet den. 16. november 2023

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 19 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 14. december 2023. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her