Forlængelse af landzonetilladelse til beboelsesvogne og til en ekstra beboelsesvogn

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at forlænge en midlertidig landzonetilladelse til et areal til opstilling af 3 beboelsesvogne og til at opstille en ekstra beboelsesvogn på det ansøgte areal på ejendommen beliggende Åsen 5, 4330 Hvalsø, matr.nr. 11a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Skrevet den. 18. september 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her