Landzonetilladelse til udstykning og enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning samt et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 3h Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 7. september 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1

Du kan læse mere om afgørelsen ved at klikke her.