Landzonetilladelse til et nyt hus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt hus på ejendommen beliggende Orehøjvej 14, 4320 Lejre, matr.nr. 14a Lejre By, Allerslev. Lejre Kommune har samtidig meddelt dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan nr. 24 for Gl. Lejre; §§ 7.4, 7.6 & 7.7, samt tilladelse efter lokalplanens § 6,1 til at nedrive det eksisterende hus på grunden, og tilladelse efter lokalplanens § 7.8 til opsætning af to kviste i tagfladen.

Skrevet den. 18. september 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1 og planlovens § 19. stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved af klikke her.