Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for FDO lager S3 på Egstallevej 6, 4330 Hvalsø

Lejre Kommune har den 7. september 2023 meddelt miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til FDO lager S3 på Egstallevej 6, 4330 Hvalsø, efter listepunkt C201: Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 2.500 tons.

Skrevet den. 7. september 2023

Afgørelsen omfatter oplag af mineralolieprodukter på FDO’s lager S3 beliggende Egstallevej 6, Bjergskoven, 4330 Hvalsø, matr.nr. 16e og 30 m.fl., Kirke Såby By, Kirke Såby.

Afgørelsen er meddelt efter §33, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse). Afgørelsen kan påklages frem til og med den 5. oktober 2023.

Se miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen her