Tilladelse til at etablere nyt vandbehandlingsanlæg, herunder at etablere procesanlæg til blødgøring samt UV-anlæg på Værket ved Gevninge

Lejre Kommune meddeler HOFOR tilladelse til at etablere nyt vandbehandlingsanlæg, herunder blødgøringsanlæg og UV-anlæg på det nye vandværk, Værket ved Gevninge.

Skrevet den. 7. september 2023

Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens § 21.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 5. oktober 2023. Klagevejledningen findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her