Udledningstilladelse til nyt vandværk i Hvalsø

Lejre Kommune har den 6. september 2023 meddelt Hvalsø Vandværk tilladelse til at udlede filterskyllevand samt separat regnvand fra deres kommende nye vandværk på Åsvejen 4, 4330 Hvalsø, til Skolesøen.

Skrevet den. 6. september 2023

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 4. oktober 2023. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her