Høring af forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar bestemt, at forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 – 2023 skal sendes ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører separatkloakering af det kommende nye Hvalsø Børnehus, som vil få adresse på Jerndals Møllevej 1, 4330 Hvalsø.

Skrevet den. 7. februar 2024

Høringsperioden løber frem til og med den 3. april 2024. Eventuelle høringssvar skal være skriftlige, og skal sendes på mail til ctm@lejre.dk eller med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, så de er kommunen i hænde senest ved høringsfristens udløb.

Læs tillæg 27 her