Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus som erstatning for eksisterende, på ejendommen beliggende Kongemarksvej 62, 4000 Roskilde, matr.nr. 6q, 6æ & 6ai Kattinge By, Herslev.

Skrevet den. 1. februar 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1 idet der opføres ny bebyggelse i landzone.

Du kan læse mere om afgørelsen her