Lovliggørende landzonetilladelse til Rundbuehal

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en Rundbuehal opstillet på Hornsherredvej 241, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 3bo, Lyndby By, Lyndby.

Skrevet den. 8. februar 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her.