Ikke VVM af nyt jordvarmeanlæg ved Åsen 2B i Hvalsø

Lejre Kommune har den 24. januar 2024 truffet afgørelse om, at der ikke er krav om VVM af nyt vertikalt jordvarmeanlæg, som vil blive etableret i tilknytning til et kommende nyt boligområde på Åsen 2B, 4330 Hvalsø.

Skrevet den. 25. januar 2024

Læs afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøscreening i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 21. februar 2024. Klagevejledning findes i afgørelsen.