Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af bolig

Lejre kommune meddeler lovliggørende landzonetilladelse til at udvide en eksisterende bolig indrettet efter planlovens § 37. stk. 1 på ejendommen beliggende Bjergskovvej 3a, 4330 Hvalsø, matr.nr. 16a, Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 24. januar 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her.