Offentlig høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Viby Å

Vi har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering i Viby Å, fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Den sjællandske Grusbande.

Skrevet den. 12. juni 2024

Projektforslaget går i korthed ud på at udlægge gydesubstrat, samt sten til sikring af brink og skjul, med formålet at forbedre de fysiske formål for fisk og øvrig fauna i vandløbet, på en strækning fra Pilehøjvej og 400 meter opstrøms.
Vi fremlægger hermed forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Projektforslaget offentliggøres i dag på Lejre og Roskilde Kommuners hjemmesider.

Se projektforslaget her

Se projektstrækning her

Har du bemærkninger til forslaget?
Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Lejre kommune, Center for Teknik & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på e-mail til ctm@lejre.dk, så de er modtaget senest den 7. august 2024.

Lovgrundlag
Høring sker i henhold til § 24, stk. 1 og 3, i bekendtgørelsen nr.834 af 27. juni 2026 om vandløbsregulering og -restaurering m.m.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Natur og Miljø på telefon 46464953 eller 46464903 eller på e-mail aleno@lejre.dk eller nahwe@lejre.dk.