Landzonetilladelse til enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på hver ejendom beliggende Raunsbjergvej 12A-E, 4330 Hvalsø matr.nr. 9y, 9x, 9v, 9u og 9n Kisserup By, Kisserup.

Skrevet den. 16. maj 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her